LITERATUUR

De theoretische verantwoording van de Personal Talent Explorer is gebaseerd op de volgende literatuur zoals die gebruikt is door W.V.M. de Roy.

 

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Ackoff, Russel, L.

“Designing a national scientific and technological communication system”
Unv. Pensylvania Press, Philadelphia. 1976.

Ackoff, Russel, L.

“The art of problemsolving”
Wiley, NewYork. 1979.

Ackkoff, Russel, L.

“Creating the corporate future”
Wiley, New York. 1981.

Allen, Fay.

“Hoe erger, hoe beter – De paradox in de therapie”
De Toorts, Haarlem. 1980.

Allport, Gordon, W.

“Pattern and growth in personality”
Holt, Rinehart & Winston, London. 1967.

Angyal, A.

“Neuroris and treatment – a holistic theory”
Viking Press, New York. 1965.

Argyris C. and Schon D.

“Organizational Learning”
Reading Massasuchetts: Addisson-Wesley. 1978.

Asch, S.

“Social psychology”
Englewood Cliffs, Prentice Hall. 1952.

Assagioli, R.

“Psychosynthesis. A manual of principles and techniques” (4e druk)
Hobbs, Dorman & Comp., New York. 1965.

Assagioli, R.

“The act of will”
Viking Press, New York. 1974.

Assagioli, R.

“Zelfontdekking en psychosynthese”
Stichting Relati. 1975.

Bas, B.M. & Barrett, G.V.

“People, Work and Organizations”
Allyn and Bacon, Boston. 1981.

Bateson G., Jackson D.D., Haley J.

“Toward a theory of schizofrenie”
Behavioral Science, New York. 1956.

Blake & Mouton

“Leiderschapspatronen”
Marke, Amsterdam. 1967.

Bebel, A.

“Woman under Socialism”
Labor News Press, New York. 1975.

Berne, Eric

“De psychologie van de intermenselijke verhoudingen”
Bert Bakker, Amsterdam. 1983.

Bertalanffy, Ludwig von

“General system theory”
Foundations, developments, applications, New York. 1972.

Bohm David.

“Quantum theory’”
Englewood Cliffs, Prince Hall. 1966.

Boszornenyi Nagy, I.

“Intensive Family Therapy”
Harper & Row, New York. 1971.

Buber, M.

“Ik en Gij”
Bijleveld, Utrecht. 1958.

Butter. M.

“Emancipatie en duurzame ontwikkeling, een probleemverkenning”
Biologenwinkel, Haren. 1997.

Byrne, D.

“An introduction to personality”
Prentice Hall, New Yersey. 1974.

Calladine, C.R. & Drew, H.R.

“Understanding DNA”
Academic Press, London. 1997.

Cannon, W.B.

“Handbook of general experimental psychology”
Clark university Press, Worcester. 1934.

Cannon, W.B.

“The Wisdom of the Body”
Kegan Paul & Co, London. 1947.

Capra, F.

“De Tao van de Fysica”
Contact, Amsterdam. 1986.

Capra, F.

“Het Keerpunt”
Contact, Amsterdam. 1987.

Carpay, J.A.M. & Parreren, C.F. van

“Sovjetpsychologen aan het woord”
Wolters-Noordhoff, Groningen. 1972.

Carpay, J.A.M. & Parreren, C.F. van

“In Moskou en Leningrad”
Psychologisch Laboratorium, Utrecht.1978.

Charbonnier, G.

“Entretiens avec Claude Lévi-Strauss”
Plon, Paris. 1961.

Coren, Stanley, Saerleman, Alan, Porac, Clare.

“The effects of specific birth stressors”
Canadian journal of psychology Sep vol 36(3) 478 – 487. 1982.

Cornelis, P.A.

“Het spanningsveld tussen individu en organisatie”
Kluwer, Deventer. 1970.

Cosor, Lewis A.

“Sociology through literature. An introductory reader” (3e druk)
Prentice-Hall sociology series
Lewis A. Coser, Englewood Cliffs, Sociological Institute, New Jersey.1963.

Cranenburgh van, B.

“Inleiding in de toegepaste neurowetenschappen” Deel 1
De Tijdstroom, Lochem. 1983.

Cranenburgh van, B.

“Van Contractie naar Actie”
Bohn Scheltema & Holkema, Utrecht. 1986.

Diekstra, R.F.W.

“Ik kan denken/voelen wat ik wil”
Swets & Zeitlinger, Amsterdam. 1976.

Dreesman Anton, C.R.

“Dynamiek in de distributie”
Econ, Amsterdam. 1963.

Droz, R. et Rahmy, M.

“Lire Piaget”
Charles Dessart, Bruxelles. 1974.

Duijker, H.C. & Vuyck, R.

“Leerboek der psychologie”
Wolters Noordhoff, Groningen. 1974.

Dyer, W.W.

“Niet morgen maar nu”
Bruna & Zn., Utrecht. 1976.

Dyer, W.

“Eerst geloven, dan zien”
Bruna Uitgevers, Utrecht. 1989.

Elders, Fons

“Analiseer, deconditioneer: een inleiding tot systematische filosofie”
Vam Gennep, Amsterdam. 1972.

Elders, Fons

“Reflective Water”
Souvenir Prins, London. 1975.

Elders, Fons

“Over menselijke waardigheid”
Univ. Humanistiek, Utrecht. !992.

Ellis, A.

“Humanistic psychoterapy”
McGraw-Hill, New York. 1974.

Ellis, A.

“Hoe je met een ‘neuroot’ kunt leven”
Callenbach, Nijkerk. 1976.

Erikson, Erik.

“Identiteit, Jeugd en Crisis”
Het Spectrum, Utrecht. 1972.

Fagan, J.

“Gestalt therapy now”
Science and behaviour books, Palo Alto, California. 1971.

Fast, J.

“De taal van het lichaam”
Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam. 1976.

Fromm. E.

“The escape from freedom”
Avon, New York. 1971.

Frijda, H.

“Het begrijpen van gelaatsexpressies”
Van Oorschot, Amsterdam. 1956.

Gemette, Elisabeth.

“Anxiety associated with birthtrauma”
Psychological reports. June
Vol 50 (3, Pt1) Albany. 1982.

Gerard, H.B.

“Foundations of social psychology”
Wiley, New York. 1970.

Goldberg, D.

“Modernism: womans roles and attitudes”
Int. Statistical Instit., New York. 1974.

Goleman, Daniël.

“Emotionele intelligentie”
Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen. 1996.

Haley, Jay.

“Buitengewone therapie”
de Toorts, Haarlem. 1975.

Hall, E.T.

“Proxemics”
Oxford university Press, New York. 1974.

Hall, E.T.ed. Weitz, S.

“Non verbal communication”
Oxford University Press, New York. 1974.

Harten, H.J. van

“Een onderzoek naar variabelen meeslepend bij vergade­ringen in het kader van het werkoverleg bij Philips”
H.I­.G. te Hoog­eveen. 1969.

Harten, H.J. van

“Psychologische rollen en groepsvorming”
Utrecht: Rijksuniversiteit, Psychologisch Geschrift 2 EX. 1976.

Harten, H.J. van, Roy de W.V.M., Rijn van M.J.C. met medewerking van Hoeven van den H.D.

“Een studie naar het proces van besluitvorming en training”
Geschriften klinische psychologie, Utrecht. 1977.

Harten, H.J. van

“Netwerktraining Deel I, Deel II, Deel IIIa, b, c.”
Ned. Vereniging voor Direktieve Relatie- en Gezinsthe­rapie, Zeist.
1982, 1983, 1984.

Hegel, G. W. F.

“Einleitung in die Ästhetik”
Fink, Munchen. 1985.

Hegel, G. W. F.

“Fenomenologie van de Geest”
Boom. 1981.

Hilgard, E. & Atkinson, R.

“Introduction to Psychology”
Hartcourt Brace, Jovanovich, New York. 1971.

Hill, W.

“Learning”
Merhuen, London. 1973.

Horner, M.

“The motive to avoid success and changing aspirations of college woman”
Harper & Row, New York. 1972.

Hugenholtz, K

“Tijd en creativiteit”
Noord Hollandse Uitgeversmij, Amsterdam. 1959.

Hutte, H.A.

“Sociatrie van de arbeid”
Van Gorcum, Assen. 1976.

Iznov, Arthur.

“The primal scream”
Delta boek, New York. 1973.

Jager De, H. – Mok, A.L.

“Grondbeginselen van de sociologie”
Stenfert Kroese, Leiden. 1964.

Jung, C.G.

“Herinneringen, dromen, gedachten”
Van Loghum Slaterus, Arnhem. 1963.

Koelling, Lloyd H.

“Birthtrauma”
Medical analysis. Jan. Vol 5 (1) 34-41. 1984.

Köhler. W.

“Dynamics in psychology”
Liveright Publishing Coporation, New York. 1940.

Köhler, W.

“The foundation and transformation of the receptual World”
Psychol. Issues 3.1.173. 1964.

Kollontai, A

“Sexual relations and the class struggle”
Falling Wall Press, Falling Wall. 1972.

Kollontai, A.

“Woman workers”
Falling Wall Press, Falling Wall. 1973.

Korswagen, C.J.J.

“Mondelinge communicatie I”
H.D. Tjeenk Willink B.V., Groningen. 1974.

Lasswell Harola Dwight. 1979.

“Propaganda and Communication”
Hoover Institute, New York. 1979.

Latner, J.

“The Gestalt therapy book”
Julian Press, New York. 1972.

Latner, J.

“Toegang tot de Gestalt-therapie”
De Toorts, Haarlem. 1974.

Le Chatelier, F.

Frans chemicus 1850 – 1936.
“Larousse explicatif”
Larousse, Paris. 1952.

Lavrikainen, K.V.

“Beyond the Atom”
Springer Verlag, Leipzig. 1988.

Leonard, K.

“Biologische Psychologie”
J.A. Barth Verlag, Leipzig. 1966.

Lévi-Strauss, C.

“La pensée sauvage”
Plon, Paris. 1962.

Lévi-Strauss, C.

“Antroplogie structurale Deux”
Plon, Paris. 1958.

Le Winn, Erward, B.

“Human Neurological Organization”
Charles Thomas, Springfield, Illinois. 1969.

Lievegoed, B.C.J.

“Organisatie in ontwikkeling”
Lemniscaat, Rotterdam. 1977.

Lievegoed, B.C.J.

“De levensloop van de mens”
Aegon Elsevier, Amsterdam. 1977.

Lövenlock, James

“De Gaia-theorie”
Cosmos, Utrecht. 1980.

Lubbers, Robert

“De laatste dingen”
Callenbach, Nijkerk. 1978.

Lubbers, R.

“Opvoeden tussen gisteren en morgen”
Dekker & Van der Vegt, Nijmegen. 1985.

Lurija, A.

“Grondslagen van de neuro-psychologie”
Van Loghum, Deventer. 1982.

Machiavelli N.

“de Vorst”
Elsevier, Amsterdam. 1971.

Mac Gregor, D.

“De menselijke kant van het ondernemen”
Samson, Alphen a/d Rijn. 1973.

Mac Lean P.

“The tribune brain”
Univ. Press, New York. 1950.

Mac Lean, P.

“The neurosciences”
Rockefeller, New York. 1970.

Maier, N.R.F.

“Het gesprek als stimulans”
Het Spectrum, Marka, Utrecht. 1963.

Malinowski, B.

“Argonauts of the western pacific”
E.O. Dutton & Company, New York. 1960.

Mandel, K.

“The marxist theory of alienation”
Pathfinder Press, New York. 1970.

Maslow, A.H.

“Motivation and personality”
Harper & Ros Publishers, New York. 1970.

Maslow, A.H.

“The farther reaches of human nature” (4e druk)
Viking Press, New York. 1973.

Merton, R.K.

“Social theory and social culture”
The Free Press, Glencoe, Illinois. 1957.

Mevlblok, J.C. & Vermeer, E.

“Aspecten van training in gespreksvoering”
Samson, Alphen a/d Rijn. 1974.

Milgram, Stanley.

“Behavioral study of obedience”
Journal of abnormal and Social psychology, 67:371-378. 1963.

Milman, D.S.

“Group process today”
C. Thomas, Springfield. 1972.

Mok, A.L.

“Arbeid, Bedrijf en Maatschappij”
Stenfert Kroese, Leiden, 1994.

Moor, W. de & Orlemans, J.W.G.

“Inleiding tot de gedragstherapie”
Van Loghum Slaterus, Deventer. 1972.

Moreno, I.L.

“Psychodrama”
Beacon House, New York. 1959,1963.

Murch, G.M.

“Visual and auditory perception”
Library of Congress Cataloging in Publication Data, Portland. 1983.

Mussen, Paul, H. & Cancer, J.

“Child development and personality”
Harper & Row, Publishers, New York – 1974.

Napier, R.W. & Gershenfield, M.K.

“Groups, theory and experience”
Hoghton Mifflin, Boston. 1974.

Nierenberg, G.I. & Calero, H.H.

“Op het lijf geschreven”
Bosch & Keuning, Baarn. 1975.

Nierenberg, G.I. & Calero, H.H.

“Je zegt niet wat je zegt – metaspraak of de boodschap achter de taal “
Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam. 1975.

Nijs, P.

“(Om)wegen naar Geluk”
Lanno, Tielt. 1998.

Ollman, B.

“Alienation”
Cambridge University, Cambridge. 1971.

Oomkes, F.R.

“Handboek voor gesprekstraining”
Boom, Meppel. 1976.

Oomkes, F.R.

“Praten met plezier”
Boom, Meppel. 1986.

Ornstein, R.E.

“Het menselijk bewustzijn – synthese van rationeel en intuïtief bewustzijn – zelfbeheersingstechnieken – biofeedback “
Lemniscaat, Rotterdam. 1974.

Ornstein, R.E.

“Ons meervoudig brein”
Zomer & Keunig, Meppel. 1988.

Osgood, C.E.

“The nature and measurement of meaning”
Psychological Bulletin, 49: 197-237, 1952.

Pannekoek, L.

“Sympathie, Aandacht en Liefde”
Ankh. Hermes, Deventer. 1964.

Pavlov, I.P.

“Conditioned reflexes”
The Claredon Press, Oxford. 1927.

Perls, F.S.

“Gestalt therapy verbatim”
Bantam Books, New York. 1979.

Peters, Thomas.

“Thriving on Chaos”
Har-Row, Kansas City. 1988.

Peters, Thomas J/Waterman Robert.

“Excellente ondernemingen”
Veen, Utrecht. 1984.

Philips C. & Porter P.

“Corticospinal nerons, their rolein mouvement”
Academic Press, London. 1977.

Piaget, J.

“The origins of intelligence in children”
Intern. University Press, New York. 1952.

Plamenatz, J.

“Karl Marx philosophy of man”
Oxford Press, Oxford. 1975.

Pöldinger, W.

“Kompendium der Psychopharmakotherapie”
Hoffman-La Roche, Basel. 1974.

Popper, Karl

“Conjectures and refutations: the growth of scientific Knowledge”
Routledge & Kegan Paul, London. 1969.

Postman, L.

“Verbal learning and memory”
Penguin Reading, Harmondsworth. 1979.

Povel, E.

“Creatief Leiderschap”
Scriptum Management, Schiedam. 1985.

Pyning, H.F.

“Beweging en Psychologie”
Wolters-Noordhof, Groningen. 1982.

Pyning, H.F.

“Motoriek en Leren”
Wolters-Noordhof, Groningen. 1983.

Randolph, Bonnie M.

“Birth and its effects on human behavior”
Perspectives in psychiatric care 1977,
jan-mai vol 15(1) 20-26.

Rank, Otto.

“Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung”
Internat. Osychoanalyt. Verlag, Leipzig. 1924.

Rank, Otto.

“Le traumatisme de la naissance”
Payot, Paris. 1928.

Rank, Otto.

“Beyond Psychology”
Dover Public., New York. 1968.

Reddin, W.J.

“Managerseffektiviteit”
Samson, Alphen a/d Rijn. 1973.

Roels, R.

“Discussiëren en vergaderen”
Wolters Noordhoff, Groningen. 1968.

Rogers, C.R.

“On becoming a person”
Houghton-Mifflin, Boston. 1961.

Rogers, C.R.

“Over encountergroepen”
Individueel, Den Haag. 1973.

Rogers, C.R. & Kingert, G.M.

“Psychotherapie en menselijke verhoudingen”
Bakker, Den Haag. 1974.

Rosentiel, L. van

“Inleiding tot organisatiepsychologie”
Aula, Utrecht. 1975.

Rosnay, de Joël.

“Macroscoop”
Veen, Utrecht. 1988.

Roy de, W.V.M.

“Training tot bewustwording” (doctoraalscriptie)
Psychological Laboratoy, Utrecht. 1978.

Senge Peter M.

“The fifth discipline”
Doubleday/Currency, New York. 1990.

Senge Peter, M.

“De vijfde discipline”
Academic Service, Schoonhoven. 1995.

Senge Peter, M. cs.

“Het vijfde discipline Praktijkboek”
Academic Service, Schoonhoven. 1995.

Shein, E.H.

“Organizational Culture and Leadership”
Josey-Bass, San Francisco. 1985.

Sheldrake Rupert.

“Een nieuwe levenswetenschap”
Uitgeverij Kosmos, Utrecht/Amsterdam. 1939.

Schellenberg, J.A.

“An Introduction to Social psychology”
Random House, New York. 1970.

Schellenberg, J.A.

“An Introduction to Social psychology”
Random House, New York. 1974.

Schreiber, G.R.

“De vrouw met de zestien persoonlijkheden”
Bruna, Utrecht. 1980.

Schumacher Ernst.

“Small is beautiful”
Blond & Briggs, London. 1976.

Schwart, M.

“Physiological psychology”
Appleton, New York. 1973.

Siroka, R.W. e.a.

“Sensitivity training” – groepstechnieken behandeld door: Rogers, Moreno, Glueck e.a. Lemniscaat, Rotterdam. 1973.

Smith Churchlang, Patricia.

“Neurophilosophy”
The Mit Press, Cambridge, Massachusetts/ London. 1987.

Sperry R.W.

“Cerebral organisation”
Science, New York. 1961.

Stanley, C. & Porac, C.

“Sensation and Perception”
Academic Press, New York. 1979.

Sundberg, N.D. & Tyler, L.E.

“Clinical psychology”
Appleton, New York. 1973.

This, B.

“Science de l’homme en devenir”
(?), Tournai. 1960.

This, B.

“La requète des enfants a naître”
Editions du Seuil, Paris. 1982.

Veldman, F.

“Tasten naar zinvol kontakt”
Spruyt, Van Mentgem & De Does, Leiden. 1977.

Vigotsky, L.S.

“Denken und Sprechen”
Akademie Verlag, Berlin. 1964.

Vigotsky, L.S.

“Mind in Society ”
Harvard University Press, London. 1979.

Vroon, P.

“Tranen van de Krokodil”
Ambo, Baarn. 1990.

Vos, Jacob Fokko.

“Onderwijswetenschap en marxisme – De methodenstrijd in het sovjetonderwijs”
Tjeenk Willink, Groningen. 1976.

Watzlawick, P.

“De pragmatische aspecten van de menselijke communica­tie”
Samson, Alphen a/d Rijn. 1974.

Weeda, Iteke.

“Eigentijdse Liefde”
Anthos, Bosch en Keuning, Baarn. 1989.

Weeda, Iteke.

“Vrouwen verlangen MANNEN”
Anthos, Bosch en Keuning, Baarn. 1992.

Westen, Drew.

“Psychology – Mind, Brain & Culture”
John Wiley & Sons, Inc., New York. !995.

Westerbroek, T.

“Life as a geological force”
W.W. Norton Company, New York. 1992.

Wightman, L.S.

“Social Psychology in the seventies”
Brook Cole, California. 1973.

Zelko, H.P.

“Moderne discussie- en vergadertechnieken”
Het Spectrum, Marka 116, Utrecht. 1984.

Zunin, L.

“Contact, the first four minutes”
Talmy Franklin, London. 1973.