COACHING

Iedere coach weet het: zodra iemand inzicht heeft in waarom hij of zij iets doet is de sleutel tot de oplossing binnen handbereik. Vanuit de visie dat werken vanuit het waarom tot echte doorbraak leidt, is Personal Talent Explorer bij uitstek geschikt bij oplossing gerichte coaching. Doordat het ‘waarom’ zowel zakelijk als privé inzichtelijk wordt gemaakt, kan de coach niet alleen snel en effectief maar vooral ook duurzaam aan de slag.

COACHING OP BASIS VAN HET ‘WAAROM’

Door aanspraak te maken op de intrinsieke motivatie en deze concreet om te zetten naar actiepunten die de deelnemer onmiddellijk kan toepassen wordt het coaching traject een aaneenschakeling van doorbraken. De deelnemer is zich bewust van zijn toegevoegde waarde – zijn of haar uniciteit – aan zijn of haar omgeving. Deze bewustwording in combinatie met de mogelijkheden die de realiteit – de situatie – biedt, resulteert in concrete vooruitgang tijdens de coaching.

HOE WERKT HET?

Om dit hele proces effectief en efficiënt te houden hebben is Personal Talent Explorer volledig online.

Coaches die met Personal Talent Explorer werken, beschikken over een eigen omgeving waarin zij hun rapporten van deelnemers kunnen aanmaken, opslaan en analyseren. Dit betekent dat de coach zelf een uitnodiging naar een deelnemer kan sturen om de vragenlijst in te vullen.

Een deelnemer vult in maximaal een half uur online deze vragenlijst in waarna een rapport wordt gegenereerd met individuele voorkeuren en coaching behoeften. Deze behoeften kunnen verbonden worden aan de mogelijkheden binnen de huidige realiteit van de deelnemer in termen van beslissingen, actiepunten en emotie.

Personal Talent Explorer geeft inzicht in het (on)benut potentieel van een deelnemer binnen zijn of haar realiteit. Het coaching traject krijgt een individueel karakter door aanspraak te maken op de intrinsieke motivatie van de medewerker. Hiermee wordt het potentieel van de deelnemer ontsloten.

WAAROM PERSONAL TALENT EXPLORER?

  • Personal Talent Explorer komt snel en effectief tot de kern; waarom doen mensen wat ze doen?
  • Personal Talent Explorer geeft concrete handvatten hoe intrinsieke motivatie – het ‘waarom’ – bij het coaching traject gebruikt kan worden.
  • Met behulp van Personal Talent Explorer worden deze handvatten omgezet naar relevante en concrete caoching.
  • Personal Talent Explorer stelt u in staat een coaching programma in te vullen dat duurzaam is, omdat het gebaseerd is op de intrinsieke motivatie van de deelnemer.
  • Personal Talent Explorer geeft structuur aan coaching.
  • Personal Talent Explorer vormt een welkome aanvulling op andere psychometrische instrumenten.
  • Personal Talent Explorer verhoogt het rendement van uw coaching.