JONGEREN

Personal Talent Explorer helpt jongeren deze keuzes te maken vanuit hun kern, vanuit hun eigen motivatie, wat voor hun belangrijk is. In dit keuze proces staat de jongere zelf centraal en wordt niet vergeleken met anderen. Door vanuit de kern – het ‘waarom’ – te kiezen is de keuze bewust en overwogen.

Het aanbod van opleidingen en beroepen is de laatste jaren enorm toegenomen. Met dit grote aanbod is de verantwoordelijkheid voor een juiste keuze toegenomen. Veel jongeren zien door de bomen het bos niet meer en zoeken hulp in de vorm van studiekeuze begeleiding. Personal Talent Explorer helpt jongeren bij de keuze van hun opleiding of beroep door hun intrinsieke motivatie inzichtelijk te maken – met andere woorden wat ze van nature leuk vinden. Dit klinkt eenvoudig, maar juist door de enorme hoeveelheid impulsen en door de toegenomen keuze mogelijkheden blijkt het maken van de goede keuze steeds moeilijker.

Daarnaast heerst bij deze groep een grote behoefte aan waardering en erkenning voor het individu. Testen die een vergelijk maken met andere jongeren worden daarom niet vertrouwd. De visie dat ieder individu uniek is en dat keuzes met betrekking tot opleiding en beroep vanuit het individu gemaakt dienen te worden sluit naadloos aan op de behoefte die heerst bij jongeren. In lijn met deze visie adviseert Personal Talent Explorer nooit een concreet beroep of opleiding, maar geeft de randvoorwaarden aan waar een beroep of opleiding aan moet voldoen om bij de deelnemer te passen. Het gaat er dus om wat bij de deelnemer past en niet of de deelnemer ergens anders bij past.

Hieronder treft u een aantal suggesties en ervaringen die nuttig kunnen zijn indien u jongeren wilt begeleiden in hun keuze.

INTRINSIEKE MOTIVATIE

Personal Talent Explorer helpt jongeren zich bewust te worden van hun unieke intrinsieke motivatie. Deze wordt dan concreet vertaald naar een unieke combinatie van talenten waardoor de deelnemer zich bewust wordt van zijn of haar waarde voor hun omgeving.

Door aanspraak te maken op de intrinsieke motivatie in relatie tot de opleiding en beroepen keuze, neemt de kans op succes enorm toe. Bovendien is de acceptatie van jongeren groot, omdat Personal Talent Explorer echt over hen gaat. Reacties van jongeren treft u onder referenties.

JONGEREN

Voor jongeren betekent dit dat deze zich bewust worden van hun unieke combinatie van talenten die verder ontwikkeld kunnen worden voor een succesvolle opleiding. De jongere krijgt zelfinzicht en heel concrete handvatten over zijn of haar beste manier van leren en kan daarmee heel concreet de opleidingskeuze toetsen en verbeteren.

BEGELEIDING

De begeleider of coach krijgt heel concrete handvatten over de manier hoe deze jongere het beste leert en kan daarmee heel concreet de opleidings- of beroepenkeuze verbeteren. De ouders of verzorgers krijgen een compleet inzicht in de motivatie, drijfveren en talenten. Hierdoor zijn ze in staat ‘hun jongere’ beter te begeleiden in het traject van opleiding en beroepskeuze.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

Deze voordelen hebben ook op langere termijn maatschappelijke relevantie. Door mensen te helpen om hun opleiding- en beroepskeuze bewust en vanuit hun eigen kracht te maken kan een significante cultuur omslag bewerkstelligd worden. Mensen worden zich bewust van het feit dat zij iets waardevols en unieks te brengen hebben en worden dus uitgedaagd om met hun talenten aan de slag te gaan. Deze omslag draagt bij aan een leven lang leren en werken, omdat mensen worden aangesproken op hun innerlijke motivatie en de permanente ontwikkeling van zichzelf.

WAAROM PERSONAL TALENT EXPLORER?

  • Personal Talent Explorer komt snel en effectief tot de kern; waarom doen jongeren wat ze doen?
  • Personal Talent Explorer belicht uitsluitend de deelnemer; er wordt geen vergelijk gemaakt met andere jongeren.
  • Personal Talent Explorer geeft concrete handvatten hoe intrinsieke motivatie – het ‘waarom’ – kan bijdragen aan de jongere en zijn of haar omgeving.
  • Met behulp van Personal Talent Explorer kunt u deze handvatten omzetten naar relevante en concrete actiepunten op het gebied van opleiding- en beroepenkeuze.
  • Personal Talent Explorer stelt u in staat een opleiding en beroepen keuze te begeleiden dat gebaseerd is op de intrinsieke motivatie van de jongere.
  • Personal Talent Explorer verhoogt het rendement van opleiding- en beroepenkeuze.
  • De vragenlijsten zijn niet manipuleerbaar. De stellingen zijn zodanig gekozen dat geen relatie gelegd kan worden tussen een stelling en een mogelijk gewenste uitkomst.
  • Het rapport is een werkboek waarin deelnemers hun eigen aantekeningen en conclusies moeten maken. Hierdoor is het hun eigen document en niet een oordeel van een ‘expert’.
  • Potentiële problemen worden blootgelegd in een stimulerende, oplossingsgerichte vorm.