Kwalificatietraining 1

Om het maximale uit begeleiding met Personal Talent Explorer te halen en mensen op de best mogelijke manier te kunnen begeleiden is een intensief en effectief kwalificatie programma ontwikkeld. Certificering voor Personal Talent Explorer is niet alleen een verrijking van kennis voor de professional maar leidt tevens tot persoonlijke verdieping en groei.

ALGEMEEN

3 dagen
Tijdens deze driedaagse training (2+1 dagen) kwalificeert u zich om Personal Talent Explorer af te nemen en terugkoppeling te geven over de rapporten I en II. Tevens leert u wanneer u welke rapporten het beste kunt inzetten.

De training is geschikt voor:

 • Human Resources specialisten
 • Trainers en organisatieadviseurs
 • Loopbaanbegeleiders
 • Lijnmanagers en consultants
 • Iedereen die Personal Talent Explorer wil gebruiken

Stappen voor een succesvolle afronding van het programma:

 • Succesvolle afronding van de Personal Talent Explorer -interpretatie en -feedbacksessie
 • Afronding van de praktijkopdracht tussen deel 1 en 2 van de training
 • Succesvolle afronding van de multiple choice kwalificatietoets aan het einde van de training

INHOUD

In de training wordt een variatie van oefeningen, groepswerk, lezingen en visuele presentaties gebruikt om de theorie en praktijk van Personal Talent Explorer te onderzoeken en eigen te maken, waaronder:

 • Achtergrond Personal Talent Explorer.
 • Begrijpen van uitkomsten van Personal Talent explorer.
 • Persoonlijkheid op basis van Personal Talent Explorer.
 • Vertaling van Personal Talent Explorer naar:
  1. Kernzinnen die de persoonlijkheid beschrijven.
  2. Drijfveren die gedrag verklaren.
  3. Talenten die de deelnemer uniek maken.
  4. Context waarin de deelnemer het beste opereert
  5. Positieve emoties die de deelnemer ervaart op basis van zijn persoonlijkheid.
  6. Competenties waarvoor de deelnemer van nature aanleg heeft
  7. Competenties waarvoor de deelnemer van nature minder aanleg heeft
 • Gevolgen van ineffectieve inzet van talenten en competenties vertaald in:
  1. Ineffectieve inzet
  2. Negatief gevoel
 • Inzicht in het leerprofiel van de deelnemer.
 • Criteria voor de ideale rol van de deelnemer.
 • Ethische kwesties.
 • Wegwijs maken in het IT-platform.
 • Meerkeuze-examen.

VOORBEREIDING

Er wordt van u verwacht dat u voorafgaand aan deel 1 van de training het volgende heeft gedaan:

 • Voorbereiding van de hoofdaspecten van de theorie aan de hand van de reader.
 • De Personal Talent Explorer online vragenlijst invullen en feedback krijgen van een gekwalificeerde Personal Talent Explorer gebruiker.

Er wordt van u verwacht dat u voorafgaand aan Deel 2 van de training, dat ongeveer zes weken na Deel 1 plaatsvindt, het volgende heeft gedaan:

 • Oefen met het gebruik Personal Talent Explorer Rapport I en II en wees erop voorbereid uw ervaringen te bespreken.

VOORDELEN

 • Succesvolle voltooiing van de Personal Talent Explorer kwalificatietraining leidt tot:
 • Verdieping in coaching van mensen.
 • Zekerheid bij het begeleiden van mensen.
 • Sneller kunnen aansluiten bij de situatie van de deelnemer.
 • Onderscheidende aanpak ten opzichte van vele andere professionals.
 • Persoonlijke ontwikkeling van de professional.
 • Een certificaat dat bevestigt dat u gekwalificeerd bent om Personal Talent Explorer I te kopen en te gebruiken
 • Bekwaamheid in het interpreteren van Personal Talent Explorer en in het geven van feedback
 • Begrip van hoe Personal Talent Explorer in talrijke contexten kan worden toegepast.

INVESTERING

De investering voor de kwalificatie training – basis bedraagt € 2.850,- ex. BTW.