MANAGEMENT DEVELOPMENT

Personal Talent Explorer geeft inzicht in waar het bij de medewerker om draait. Op basis van intrinsieke motivatie van medewerkers komt men sneller tot de kern. Vanuit deze kern is mogelijk om een duurzame carrière te plannen die voor de organisatie en het individu een maximaal rendement oplevert.

UW ORGANISATIE SUCCESVOLLER

Organisaties behalen de beste resultaten als ze het potentieel van hun mensen maximaal kunnen inzetten. Individuele behoeften en zakelijke doelstellingen worden met elkaar verbonden om als organisatie succesvol te zijn en te blijven. Door de intrinsieke motivatie – dus het ‘waarom’ – van medewerkers in beeld te krijgen wordt inzichtelijk hoe de organisatie het aanwezige potentieel kan inzeten om de doelen te bereiken en de medewerker teglijkertijd te ontwikkelen.

HOE WERKT HET?

Om dit hele proces effectief en efficiënt te houden hebben is Personal Talent Explorer volledig online.

Organisaties die met Personal Talent Explorer werken, beschikken over een eigen omgeving waarin zij de rapporten van medewerkers kunnen aanmaken, opslaan en analyseren. Dit betekent dat de organisatie zelf een uitnodiging naar een medewerker kan sturen om de vragenlijst in te vullen.

Een deelnemer vult in maximaal een half uur online deze vragenlijst in waarna een rapport wordt gegenereerd met individuele voorkeuren en behoeften tot ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt verbonden aan de mogelijkheden binnen een organisatie; bijvoorbeeld in termen van opleiding, competenties en functies. De nadruk ligt hierin op de verbinding tussen het individu en de organisatie waarbij Personal Talent Explorer een objectieve en unieke manier hanteert.

Personal Talent Explorer geeft inzicht in het (on)benut potentieel van een deelnemer binnen een organisatie. Het Management Development- of Talent Management programma krijgt daarna een individueel karakter door aanspraak te maken op de intrinsieke motivatie van de medewerker.

TEAMS

Naast individuen is het mogelijk om Personal Talent Explorer binnen teams in te zetten. In dit unieke proces wordt het team als totaal inzichtelijk gemaakt en wordt duidelijk wat ieders toegevoegde waarde is.

WAAROM PERSONAL TALENT EXPLORER?

  • Personal Talent Explorer komt snel en effectief tot de kern; waarom doen mensen wat ze doen?
  • Personal Talent Explorer geeft concrete handvatten hoe intrinsieke motivatie – het ‘waarom’ – kan bijdragen aan de persoon en de organisatie.
  • Met behulp van Personal Talent Explorer kunt u deze handvatten omzetten naar relevante en concrete actiepunten.
  • Personal Talent Explorer stelt u in staat een Management Development of Talent Management programma in te vullen dat gebaseerd is op de intrinsieke motivatie van de medewekers.
  • Personal Talent Explorer vormt een welkome aanvulling op andere psychometrische instrumenten.
  • Personal Talent Explorer verhoogt de effectiviteit en het rendement van uw organisatie.