RAPPORTAGES

Ontwikkeling dient van binnen uit plaats te vinden en hiervoor is inzicht in waarom mensen doen wat ze doen essentieel. Mensen hebben unieke eigenschappen. Mensen passen niet in hokjes of standaard profielen. Vanuit deze visie zijn de rapportages van Personal Talent Explorer opgesteld en bieden daardoor een compleet en diepgaand inzicht in de motivatie van de deelnemer.

De rapportages van Personal Talent Explorer zijn anders; het gaat louter om de intrinsieke motivatie van het individu. Dit betekent dat er geen normaalverdeling, score of percentiel gehanteerd worden. De rapportages geven duidelijk in heldere taal en zonder oordeel de motivatie en aanwezig potentieel van de deelnemer weer.

INDIVIDU EN TEAMS

Personal Talent Explorer geeft naast de individuele motivatie ook inzicht in het team als geheel. De resultaten kunnen voor een team worden samengevoegd, zodat een helder beeld wordt verkregen van waar het binnen het team echt om draait en het potentieel binnen een team.

MAATWERK MOGELIJK

Het rapportage systeem van Personal Talent Explorer is flexibel en kan worden aangepast aan specifieke wensen van een organisatie. Bestaande talent management programma’s, management development systemen en competenties kunnen naar wens worden geïtegreerd in de rapportages.

HOE WERKT HET?

Om dit hele proces effectief en efficiënt te houden hebben is Personal Talent Explorer volledig online.

Coaches en organisaties die met Personal Talent Explorer werken, beschikken over een eigen omgeving waarin zij de rapporten van deelnemers kunnen aanmaken, opslaan en analyseren. Dit betekent dat de organisatie zelf een uitnodiging naar een medewerker kan sturen om de vragenlijst in te vullen.

Een deelnemer vult in maximaal een half uur online deze vragenlijst in waarna een rapport wordt gegenereerd met individuele voorkeuren en behoeften tot ontwikkeling of coaching. Deze individuele behoefte wordt verbonden aan de mogelijkheden die de huidige situatie en realiteit biedt.

Personal Talent Explorer geeft inzicht in het (on)benut potentieel van een deelnemer binnen zijn of haar realiteit en situatie. Coaching en ontwikkeling krijgen daarna een individueel karakter door aanspraak te maken op de intrinsieke motivatie van de deelnemer.

WAAROM PERSONAL TALENT EXPLORER?

  • Personal Talent Explorer komt snel en effectief tot de kern; waarom doen mensen wat ze doen?
  • Personal Talent Explorer geeft concrete handvatten hoe intrinsieke motivatie – het ‘waarom’ – kan bijdragen aan de persoon en zijn of haar ontwikkeling.
  • Met behulp van Personal Talent Explorer kunt u deze handvatten omzetten naar relevante en concrete actiepunten.
  • Personal Talent Explorer stelt u in staat ontwikkeling te faciliteren die gebaseerd is op persoonlijke intrinsieke motivatie.
  • Personal Talent Explorer vormt een welkome aanvulling op andere psychometrische instrumenten.
  • Personal Talent Explorer geeft structuur aan persoonlijke ontwikkeling.
  • Personal Talent Explorer verhoogt het rendement van uw organisatie.