OVER PERSONAL TALENT EXPLORER

Personal Talent Explorer is ontwikkeld om mensen en organisaties te helpen hun persoonlijk geluk en zakelijk succes te versterken. Dit is vertaald in de zin “We let you bring out the magic that lies within”.

Waar andere psychometrische instrumenten aangeven wat iemand doet, geeft Personal Talent Explorer aan waarom iemand dingen doet. Dit inzicht biedt niet alleen een unieke diepgang, het levert vooral ook concrete handvatten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit de visie dat bij iedereen uniek potentieel aanwezig is dat onmiddellijk aangewend kan worden, faciliteert Personal Talent Exolorer het proces om zo efectief en snel mogelijk tot de kern komen van waar het bij de persoon om draait. Dit wordt bereikt door inzicht in het individuele beslissingsproces te verschaffen – het ‘waarom’.

Vanuit deze visie is een grote hoeveelheid theoretische informatie vanuit de psychologie gecomprimeerd in een on-line instrument. Dit instrument neemt slechts een half uur in beslag en geeft een zeer uitgebreid, maar vooral diepgaand inzicht in waarom mensen doen wat ze doen. Op basis van dit inzicht worden concrete handvatten geboden voor toepassing in de praktijk. Hierdoor is Personal Talent Explorer bij uitstek geschikt als opvolging op andere psychometrische instrumenten zoals PI, MBTI, Belbin en Big Five.

GESCHIEDENIS PERSONAL TALENT EXPLORER

1978
1995
1998
2006
Nu
1978

Start onderzoeken door W.V.M. de Roy:

1978 onderzoek aan de Universiteit van Utrecht – ontwikkeling van de eerste versie van de Roos van de Roy.

Wil de Roy (1923 – 2008)

Wil de Roy studeerde cum laude af aan de psychologische faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1978. Hij ontwierp samen met andere vakgenoten een psychologische model gebaseerd op het “Besluitvormingsmodel” van prof. B.C.J. Lievegoed. Door zijn netwerk en onderzoek werd hij in de gelegenheid gesteld dit model in verschillende culturen te toetsen en zo verbeterde hij het oorspronkelijk basismodel tot de benadering die hij in zijn manuscript “DE MENS ALS OPEN SYSTEEM; Een Kerntheorie voor groei en geluk” heeft neergelegd. Tot 3 maanden voor zijn dood heeft hij mensen en bedrijven in hun ontwikkeling begeleid, waarbij hij vooral aandacht gaf aan motivatie en persoonlijke groei.

1995
1995 Ontwikkeling test “Ken u zelve”, de voorloper van de Personal Talent Explorer.
1998

1998 Publicatie onderzoek naar persoonlijkheidsverandering na toepassing van de methode van W.V.M. de Roy

 

2006

Ontwikkeling Personal Talent Explorer door W.V.M. de Roy in samenwerking met zijn zoon Arjan de Roy

 

Nu

Personal Talent Explorer wordt steeds verder ontwikkeld en bij diverse organisaties ingezet voor coaching en ontwikkeling.